Mi az az LNG?

Az LNG az angol „Liquefied Natural Gas” elnevezés rövidítése, cseppfolyósított földgázt jelent. A földgáz, mely jellemzően metánból, kisebb részben egyéb szénhidrogén és inert gázmolekulákból áll össze, környezeti nyomáson -160°C és -163°C közötti hőmérsékleten alakul át gázhalmazállapotból cseppfolyósított halmazállapotba. A folyadékok sűrűsége mindig lényegesen nagyobb a gázokénál, ezért a cseppfolyósított földgáz térfogati energiasűrűsége lényegesen nagyobb a sűrített földgázénál. A cseppfolyósított földgázt környezeti nyomáson, speciálisan hőszigetelt, úgynevezett kriogén tartályokban tárolják. Az LNG előállítása a CNG hűtésével és nyomásának fokozatos csökkentésével történik.

Az LNG üzemanyag mintegy háromszor nagyobb egységnyi térfogatú energiasűrűsége mellett a CNG-vel szemben még az alkalmazandó tartály tömegével is kedvezőbb felhasználást tesz lehetővé. Az LNG technológiához ugyanis – szemben a CNG-vel – nem nagynyomású palackokra van szükség, hanem a vákuummal és más magas szigetelőképességű anyagokkal jól szigetelt vékonyfalú és ezáltal könnyű, kriogén nyomástartó edényekre.

Az import forrásból beszerzett LNG-n kívül fontos nemzetgazdasági érdek lehet az LNG üzemanyagot magyarországi forrásból előállítani. A hazai konvencionális mezők erre alkalmasak, és számos olyan projekthelyszín említhető, ami hasznosítani tudná a jelenleg kihasználatlan infrastrukturális elemeket. A hazai források egy másik lehetősége lehet az olyan kisméretű vagy inertes mezők kitermelése és LNG gyártásra való felhasználása, amelyek alternatív hasznosítása nem megoldott, azonban egy mobil és kisméretű LNG cseppfolyósító segítségével földgázpotenciáljuk sikerrel hasznosítható.

A hazai földgázforrásból termelt LNG esetében érdemes megemlíteni a szénkészletek és biomassza elgázosításával nyerhető szintetikus metángázt, ami cseppfolyósítva LNG-vé alakítható. Hazánk lignitvagyona jelentős. Elméletileg akár hosszú távon is megoldást jelenthet az elgázosításhoz, valamint a Mátrai Erőmű bányáiban már aktív kitermelésben álló – így azonnal hozzáférhető – lignitmező.